Εμπόριο - Κατασκευές - Επισκευές
Ψυκτικών - Υδραυλικών - Ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και ψυκτικών θαλάμων.

Α. Συκιάς & ΣΙΑ Ε.Ε.

Αγ. Ευθυμίου 6, Δραπετσώνα, Τηλ.: 210 4002579

The site is under construction